Układ narządów ruchu

Układ narządów ruchuKości połączone stawami i systemem więzadeł stanowią bierny narząd ruchu. Tkanka kostna jest bardzo odporna na zgniatanie i zginanie. Za twardość kości odpowiadają odkładane w przestrzeniach międzykomórkowych tkanki kostnej duże ilości węglanów i fosforanów wapnia.

Cała powierzchnia kości zbudowana jest z substancji zbitej, a jej wnętrze wyścieła substancja gąbczasta. Beleczki kostne stanowiące element konstrukcji tkanki kostnej ułożone są zgodnie z kierunkiem działania siły, a przestrzenie między beleczkami wypełnia szpik. Kości powstają na podłożu łącznotkankowym lub chrzęstnym.

Istnieje oficjalny podział kości ze względu na kształt, w którym wyróżniamy:

 

 • kości długie
 • kości krótkie
 • kości płaskie

Kości długie mają trzon i dwie nasady. W okresie intensywnego wzrastania organizmu trzon od nasady oddziela specjalna chrząstka stanowiąca strefę wzrostu kości. Całą powierzchnię kości poza stawami pokrywa błona zwana okostną.

Okostna od strony kości zawiera warstwę komórek kościotwórczych, dzięki którym kość ma możliwość rozrastać się na grubość. Komórki te są odpowiedzialne za regeneracje uszkodzonej tkanki kostnej na przykład w wyniku złamania. Okostna odgrywa również ważną rolę w odżywianiu tkanki kostnej.
Cały kościec, czyli szkielet człowieka, dzielimy na:

 • kości czaszki
 • kości tułowia
 • kości kończyn

Czaszka

Czaszkę dzielimy na cześć mózgową, która tworzy puszkę kostną osłaniającą mózgowie oraz część twarzową, będącą rusztowaniem dla początkowego odcinka przewodu pokarmowego i dróg oddechowych.
W skład części twarzowej wchodzą następujące kości:

 • nosowa
 • łzowa
 • podniebienna
 • szczęka
 • żuchwa
 • kości jarzmowe

Kość tułowia

Kości tułowia dzielimy na kości kręgosłupa i kości klatki piersiowej. Kręgosłup stanowi podporę górnej części ciała. Składa się z 7 kręgów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych i 5 krzyżowych zrośniętych w kość krzyżową. Otwory kręgowe tworzą kanał, w którym jest rdzeń kręgowy. W skład kości klatki piersiowej wchodzi 12 kręgów i 12 par żeber oraz mostek. Siedem par górnych żeber łączy się z mostkiem bezpośrednio. Trzy pary za pośrednictwem żebra siódmego, a dolne żebra pozostają nie połączone, kończąc się swobodnie między mięśniami brzucha.

Kości kończyny górnej

Kości kończyny górnej dzielimy na kości obręczy, obejmujące obojczyk i łopatkę oraz kości wolnej części kończyny, w skład której wchodzą:

 • kość ramienna
 • kości przedramienia
 • kości ręki

Obojczyk łączy się z mostkiem i z wyrostkiem barkowym łopatki. Na tym wyrostku znajduje się panewka stawowa, która z główką kości ramiennej tworzy staw ramienny. Jest to najbardziej ruchomy staw w całym ludzkim organizmie. Dalszy konie kości ramiennej tworzy skomplikowane połączenie stawowe z kośćmi przedramienia, nazywane stawem łokciowym

Bryłkowate kości nadgarstka należące do kości ręki łączą kości przedramienia z kośćmi śródręcza. Te ostatnie są połączone panewkami stawowymi z kośćmi palców. Kości palców łączą się między sobą stawami międzypaliczkowymi.

Kości kończyny dolnej

Kości kończyny dolnej dzielimy na kości obręczy i kości części wolnej. W skład kości obręczy wchodzi prawa i lewa kość miedniczna, które od tyłu zespala kość krzyżowa, a od przodu spojenie łonowe. Połączone w ten sposób kości obręczy tworzą miednicę. W obrębie kości miednicznych znajdują się panewki stawów biodrowych.

Staw biodrowy łączy kość udowa z miednicą. Dolna nasada kości udowej ma dwa kłykcie, którymi łączy się z kością piszczelową, tworząc staw kolanowy. Staw kolanowy zaopatrzony jest w dodatkowe więzadła wewnętrzne, łąkotki stawowe i rzepkę, leżącą w ścięgnie mięśnia czworogłowego uda. Podudzie oprócz kości piszczelowej ma również kość strzałkową. Dolna nasada tej kości tworzy kostkę boczną stopy. Kostka przyśrodkowa utworzona jest przez wyrostek kości piszczelowej . Kości podudzia łączą się z kością skokową stawem, który łączy goleń ze stopą. Szkielet stopy dzielimy na kości:

 • stępu
 • śródstopia
 • palców stopy

Cały układ kostno-stawowy stopy mimo podobieństwa w budowie do układu kostno-stawowego ręki wykazuje znacznie mniejszą i ograniczoną zdolność ruchową.

Tagi: , , , ,

Komentarze Zamknięte